- Freinet, wat is dat ? -

De Zeppelin is een Freinetschool. Dat wil zeggen dat we lesgeven volgens de Freinetpedagogie, gestoeld op de principes van de Franse pedagoog Célestin Freinet. 

In vergelijking met het traditionele onderwijs, legt onze werkwijze andere accenten op gebied van sociale en algemene vaardigheden. Wel werken wij net als in het traditionele onderwijs volgens de eindtermen van de Vlaamse overheid, waarbij we de leerplannen van het GO! volgen.

Maar welke accenten leggen wij nu precies als Freinetschool?

Eerst en vooral hechten we op onze school veel belang aan de totale ontwikkeling van onze kinderen. We leggen de nadruk daarom niet louter op kennis maar we besteden net zoveel aandacht aan de sociaal-emotionele vaardigheden van onze leerlingen en aan hun algemene vaardigheden (zoals bijv. communicatie).

Daarnaast vertrekt Freinetonderwijs ook vanuit een uniek uitgangspunt. Onze onderzoeken en plannetjes starten namelijk steeds vanuit de kinderen zelf, vanuit hun ervaringen, belevingen en interesses. De taak van de leerkracht bestaat eruit hier samen met de groep zinvol aan de slag te gaan binnen de gestelde leerdoelstellingen. Op deze manier verkennen onze kinderen de wereld vanuit eigen onderzoeksvragen en de eigen intrinsieke motivatie waarbij de leerkracht als coach fungeert.

Open communicatie is een van de pijlers van onze school, niet in het minst met de kinderen zelf. In de klas gaan we dan ook via Freinettechnieken zoals de klasraad en de praatronde met de kinderen in gesprek. Tijdens deze momenten leren de kinderen op een constructieve manier verwoorden wat hen bezighoudt.
Tijdens de praatronde kan je vertellen wat je bezighoudt, nieuwtjes aanhalen of iets tonen aan de anderen. Telkens wordt er hiervan een verslag gemaakt door de leerlingen zelf, hoe klein ze ook zijn.
Complimenten uitdelen en ideeën naar voor brengen zijn ook vaardigheden die we in de spontane context van de klasraad oefenen. Op die manier krijgen onze leerlingen mee inspraak in de minimaatschappij die een klas en een school is. Zo leren we onze kinderen niet alleen open te staan voor andere meningen maar ook respectvol op te komen voor hun eigen mening, te organiseren, te plannen, verantwoordelijkheid te nemen voor hun beslissingen, … Allemaal waarden en normen die we hoog in het vaandel dragen op onze school.

Verder gaan onze leerlingen zelf op ontdekking om werkelijk al doende te leren, wat hun zelfstandigheid bevordert. Vervolgens communiceren ze hierover met anderen om zo conclusies te trekken. Daardoor leren ze niet alleen uit hun eigen ervaringen maar ook van die van hun klasgenootjes, van volwassenen, van andere culturen, … Bij ons is leren dus niet gewoon opnemen wat anderen bedacht hebben, maar wel “ervaren” in alle betekenissen van het woord. Elkaars talenten inzetten en benutten is dan ook belangrijk in het hele gegeven van samen op onderzoek te gaan. Op onze school leren we immers van elkaar, door elkaar en met elkaar! 

Tot slot is ouderparticipatie ook enorm belangrijk in het Freinetonderwijs en daarop is De Zeppelin geen uitzondering. Ouders zijn “kind aan huis” in onze school. We communiceren op een zeer open manier met onze ouders en betrekken hen bij de schoolervaringen van hun kinderen. Daarnaast kiezen Freinetouders er ook zelf voor om zich te engageren voor onze school. Ze steken graag een handje toe bij allerlei activiteiten, wat de band tussen hen, de kinderen en de leerkrachten versterkt en dus alleen maar ten goede komt. Kortom: in De Zeppelin maken we samen school!

Elke Freinetschool baseert zich op dezelfde basisprincipes, die in ons methodeonderwijs  invarianten genoemd worden. Hierboven las je al hoe wij deze bij basisschool De Zeppelin juist invullen. Heb je nood aan meer achtergrondinformatie over deze basisprincipes? Via de onderstaande knop vind je diepgaandere informatie over de “invarianten” van Célestin Freinet waarop wij onze werking baseren.