- DE WAARDEN VAN ONZE SCHOOL -

ONDERZOEKEND​

ACTIEF

De Freinetmethode baseert zich op een natuurlijke manier van leren: door zelf te ontdekken, onderzoeken en ervaren! Daarom vertrekken we bij de Zeppelin vanuit de interesses van de kinderen en bouwen we onze leerstof daarrond op.
Dit geeft hen meer zin in leren, doet hen meer openstaan voor de leerstof, waardoor ze die makkelijker en beter opnemen.

We doen dit meer dan elders door op onderzoek uit te gaan, te experimenteren en te ontdekken. Deze aanpak prikkelt de nieuwsgierigheid van de kinderen en doet hen onbewust naar meer verlangen.
Bovendien geven we onze leerlingen zo een onderzoekshouding mee die hen niet alleen in hun verdere schoolloopbaan maar ook in hun hele leven ten goede komt.

Kortom, we zijn een kindgerichte school waarin de leerlingen kennis opdoen vanuit hun eigen ervaringswereld. Een dag op de Zeppelin is daardoor altijd een dag vol grote en kleine ontdekkingen!

In de Zeppelin hebben we het geluk dat onze centrumschool in een oase van groen ligt. Een extra troef vinden we want zo leren onze kinderen ook de natuur te respecteren en er zorg voor te dragen.

Daarnaast moedigen we ook expressie en creativiteit aan. We vinden namelijk dat onze leerlingen zich niet alleen mondeling en schriftelijk moeten kunnen uitdrukken maar ook via drama, muziek, schilderen, boetseren, …

Maar we zijn uiteraard niet alleen lichamelijk actief, we trainen ook ons brein! We dagen onszelf uit, onze leerkrachten schotelen ons niet alles zomaar voor. In lijn met onze Freinetmethode, leren we onze kinderen zelfstandig te werken, elkaar te helpen, keuzes te maken
en te plannen.

Bovendien betrekken we hen ook actief bij de school- en klasorganisatie, zo leren ze afspraken te maken en beslissingen te nemen binnen de juiste waarden en normen.

LEERPLEZIER

SAMEN

Leerplezier is ingebakken in onze dagelijkse werking.
Net als Célestin Freinet vertrekken we bij de Zeppelin vanuit de visie dat kinderen die plezier beleven aan het leren, gemotiveerder zullen zijn om kennis op te doen nu en in de toekomst en dat ze deze kennis ook langer met zich mee zullen dragen.

Dit doen we in onze Freinetschool uiteraard door via onderzoek en plannetjes te vertrekken vanuit de interesses van de kinderen, door hen te betrekken bij de organisatie van de klas en school, door proefondervindelijk en spelenderwijs te leren en hen de kans te geven ook hun creatieve kant te ontwikkelen.

Maar we doen dat bij de Zeppelin ook door iedereen de kans te geven om te schitteren met zijn of haar talenten!
De kinderen mogen zichzelf uiten op heel wat verschillende manieren, ze mogen laten zien waar ze goed in zijn.
We vinden het namelijk de taak van onze school om mee te bouwen aan een positief zelfbeeld en onze kinderen te leren geloven in zichzelf zodat ze sterker en gelukkiger in het leven staan.

Tot slot mogen we onze groene schoolomgeving en gezellige sfeer niet vergeten als belangrijke troef die ertoe bijdraagt dat onze leerlingen met veel plezier naar school komen.

Onze Freinetmethode staat garant voor een democratische en coöperatieve klas- en schoolgemeenschap. De kinderen leren bij ons afspraken te maken en beslissingen te nemen waarbij het eigenbelang niet primeert. Ze ervaren dus dat iedereen mee verantwoordelijk is voor de goede gang van zake.

Dankzij de kleinschaligheid van onze school kent iedereen elkaar en genieten we van een gemoedelijke sfeer.
Door in de lagere school met leefgroepen te werken (waarbij 2 leeftijden gecombineerd worden) en bij de kleuters met een classe unique,  komen we trouwens niet alleen tegemoet aan het ontwikkelingstempo van ieder kind maar leren de kinderen elkaar ook te helpen.

Elkaar helpen is trouwens een rode draad doorheen onze werking en speelt zich af op zowel het cognitieve als op het socio-emotionele vlak.

Onze leerkrachten spelen hierbij een cruciale rol door te sturen en het goede voorbeeld te geven. Ze staan dan ook dichter bij onze leerlingen dan in het traditionele onderwijs.

Naast deze grote betrokkenheid van ons team en onze leerlingen, verwelkomen we ook een grote betrokkenheid van onze ouders. Onze deur staat altijd voor hen open, wat zich vertaalt in een hechte scholengemeenschap die het verlengde wordt van het gezinsleven.