Visie op leren

Hieronder vind je terug hoe we de visie op leren van onze scholengroep praktisch toepassen in onze Freinetschool.

Sociaal

Leren van elkaar en met elkaar is belangrijk in onze scholengroep. Vanuit interactie leren kinderen nieuwe dingen. Om dit nog te versterken, kiezen we in onze school voor leefgroepen per graad. De grotere kinderen helpen de jongere en worden zich zo meer bewust van hun eigen ontwikkeling en de kleinere kinderen doen nieuwe boeiende ervaringen op.

Door hun krachten te bundelen, ontdekken onze leerlingen bovendien elkaars en hun eigen mogelijkheden en oefenen ze de sociale vaardigheden die ze later in de maatschappij nodig zullen hebben. We laten de kinderen actief samenwerken zodat ze kunnen leren van elkaars talenten en tekortkomingen. Ze ondervinden dat iedereen anders is en leren hier in de veilige omgeving van onze school met respect mee om te gaan . Samenwerken is dus verrijkend maar bovenal gewoon ook leuk om te doen!

Zelfontdekkend

Door zelf op ontdekking te gaan, komen kinderen eigenhandig tot nieuwe inzichten en besluiten stelt onze scholengroep. We zijn het daar als Freinetschool volmondig mee eens. De Freinetmethode baseert zich namelijk op deze natuurlijke manier van leren!

In Freinetschool De Zeppelin spelen we dan ook in op de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. We werken op basis van onderzoekjes die vanuit de interesses van de kinderen komen en prikkelen hen zo om zelf te experimenteren en te ontdekken. Zo voeden we hun kritische geest en leren we hen zelfstandig aan de slag te gaan. We doen dit bovendien niet alleen in de klas maar diepen ook regelmatig thema’s uit buiten de schoolmuren. De soms verrassende resultaten blijven bovendien langer bij want: uit eigen ondervinding leer je meer!

Zelfreflecterend

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.  Daarom stimuleren we onze kinderen om na te denken over wie ze zijn, wat hen motiveert en wat hun talenten zijn.

Vandaar dat we de leerlingen in onze school de ruimte geven om te ontdekken waar ze goed in zijn en waarin hun uitdagingen nog liggen. We sporen hen aan om zichzelf onder de loep te nemen en helpen ze waar nodig bij te sturen. En dat niet alleen op cognitief vlak, we beklemtonen ook het belang van waarden en normen. Zo leggen onze kinderen de basis om juiste (studie)keuzes te maken, een vaardigheid die ook hun verdere leven positief zal beïnvloeden.

Betekenisvol

In Freinetschool De Zeppelin verliezen we de realiteit niet uit het oog.  De invarianten van Célestin Freinet “Niemand werkt graag zonder te weten waartoe zijn inspanning dient. We moeten het werk motiveren.” dragen we hoog in het vaandel en passen perfect in de visie van onze scholengroep.

We stomen onze leerlingen dan ook klaar voor het echte leven door hen te laten leren uit en met situaties uit het dagelijkse leven.
Niet alleen koppelen we wat we leren in de klas aan de wereld erbuiten, we trekken er ook op uit om te leren uit die wijde wereld buiten de schoolmuren. Zo zien onze kinderen dat wat ze op school leren, nut heeft voor hun dagelijkse leven nu en in de toekomst.

Actief - Creatief

Onze scholengroep wil actief onderwijs in de breedste zin van het woord aanbieden. Onze Freinetschool heeft alle troeven om dit waar te maken. Zo biedt het groen dat onze school omringt, de perfecte omgeving om actief te zijn in de puurste zin van het woord. Maar we stimuleren onze leerlingen uiteraard ook om geestelijk actief te zijn. We schotelen hen niet alles zomaar voor maar moedigen hen aan om zelf op onderzoek uit te gaan. Onze Freinetmethodiek voegt daar nog actieve betrokkenheid aan toe. Onze leerlingen worden namelijk actief betrokken bij de school- en klasorganisatie.

Daarnaast is ook creativiteit en expressie belangrijk binnen het Freinetonderwijs. We leren onze leerlingen zich niet alleen mondeling of schriftelijk uit te drukken maar moedigen ze ook aan om dat via drama, muziek, schilderen, boetseren, … te doen.

Zelfregulerend

Freinetschool de Zeppelin biedt leerlingen de veilige en warme omgeving die ze nodig hebben om zichzelf volledig te kunnen ontplooien.

We willen onze kinderen in hun totale persoonlijkheidsontwikkeling ondersteunen en daarom moedigen we ze ook aan om zelf stap voor stap verantwoordelijkheid te leren nemen. Onze Freinetmethode staat garant voor een democratische en coöperatieve klas- en schoolgemeenschap. Hierin mogen kinderen keuzes maken en leren plannen zodat ze tegen het zesde leerjaar klaar zijn voor de middelbare school.