- Wie zijn we -

We willen elk kind op onze school bieden wat het nodig heeft op een hoog kwalitatief onderwijsniveau. Dat bewerkstelligen we door differentiatie, planning en een goede school- en klasorganisatie.
Bovendien willen we dat elk kind zich goed voelt in de klas en bij uitbreiding in onze school. Daarom hebben we veel aandacht voor ieders identiteit. Bij ons leren de kinderen dan ook om verschillen als een toegevoegde waarde te zien.
Hoe dat verder binnen de visie van onze schoolgroep past, lees je via onderstaande knop.

Wij zijn een centrumschool in het groen maar bovenal een Freinetschool. We vertrekken vanuit de interesses van de kinderen, hechten veel belang aan samenwerking, respect voor elkaar en de natuur,  hulpvaardigheid en zelfstandigheid. Wat dit verder allemaal nog inhoudt, lees je via onderstaande knop.

Kinderen leren niet alleen méér door zelf op onderzoek uit te gaan, ze halen er op die manier ook meer plezier uit. En dat leerplezier past perfect binnen onze Freinetmethodologie. Ze nemen daardoor niet alleen graag actief deel aan de lessen maar aan het hele schoolgebeuren.
Daarnaast zijn we allemaal verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Dat resulteert ook in een persoonlijke begeleiding door de leerkrachten en een nauwe persoonlijke band met onze ouders.
Samen maken we school!